Gundo, Iranian crocodile !!

 

 

گاندو نام تمساح پوزه کوتاه ایرانی است که در منطقه ای حفاظت شده به همین نام در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کند. این تمساح که تا چندی قبل نسلش رو به انقراض بود انواع حیوانات را شکار می کند که در این ویدیو شاهد شکار مرغابی توسط این حیوان هستید. همچنین تصاویر جالبی از یک بچه تمساح تازه سر از تخم درآورده را نیز خواهید دید

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!