سند مهم در مورد غلامحسین ساعدی

به لطف آقای مسعود کاظم زاده، و از طریق کامنتی که برایم در سایت ایرانیان گذاشته بودند از دسترسی به سندی مهم در مورد غلامحسین ساعدی به صورت آنلاین باخبر شدم.

1/ گفتگوی غلامحسین ساعدی در چهارچوب “تاریخ شفاهی ایران” برای دانشگاه هاروارد به صورت شنیداری و همچنین به صورت متن مکتوب و 2/ بالاخره بخشی از گفتگو، جایی که غلامحسین ساعدی در مورد شکل گرفتن “جبهمه دموکراتیک ملی ایران “حرف می زند به صورت نوار پیاده شده، قابل دسترسی است. لازم به یادآوری است که پیش از این این مصاحبه در الفبای هفتم چاپ پاریس که پس از مرگ ساعدی منتشر شد انتشار یافته بود ولی الفبای هفتم دیگر در همه جا قابل دسترسی نیست و از سوی دیگر یک مجله با اصل نوار مصاحبه فرق دارد. مدت نوار سی دقیقه است.

در این مصاحبه، غلامحسین ساعدی به منزله یک نویسنده متعد و رادیکال سیاسی چپ، نمادی از روشنفکر نویسنده ایرانی قرن بیستم، برداشت و روایت خود از تاریخ معاصری که شاهدش بوده را بیان می کند. از آقای مسعود کاظم زاده به خاطر راهنمایی شان سپاسگزارم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!