با روحانيون برجسته ى قم، كه مسئوليت بركنارى ويا تعيين ولى فقيه را برعهده دارد،

: اعضاى مجلس خبرگان ومراجع مذهبى در قم، به منظور ايجاد راه حلى براى بحران كنونى طرح هايى را درباره ى چگونگى تشكيل شورای رهبری گروهی در ايران به عنوان جايگزين ولى فقيه، مورد بحث قرار داده اند.
منابع ايرانی به “العربيه.نت” اطلاع داده اند كه تعدادى از اعضاى مجلس خبرگان متشكل از روحانيون برجسته ى قم، كه مسئوليت بركنارى ويا تعيين ولى فقيه را برعهده دارد، اخيرا طى ملاقات با علی اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران ورئيس مجلس خبرگان رهبری ، تمايل خود را به تشكيل يك شورای گروهى اظهار داشتند.
اين موضع گيرى در پى جانبدارى آيت الله سيد على خامنه اي، ولى فقيه كنونى از احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران كه مدت رياست اش به پايان رسيده، صورت گرفته است. به اعتقاد اعضاى مجلس خبرگان ، ولى فقيه در حال حاضر، شرايطی را که قانون برای رهبرى در نظر گرفته است از دست داد.
منابع مزبور با اشاره به ديدار رفسنجانى با برخى م…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!