Ayatollah Sanei condemns orders to attack people

آیت الله یوسف صانعی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، می گوید هیچ دستوری نمی تواند مجوز تجاوز نیروهای انتظامی و امنیتی به حقوق مردم باشد و مردم نباید از احقاق حق خود ناامید شوند. آقای صانعی روز جمعه ۱۲ تیر (۳ ژوئیه) با انتشار بیانیه ای در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد: “به تمام نیروهایی که باید حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر می دهم که هیچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم -که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است- گردد… چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و یا قتل گردد که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است”. اعلام نتایج غیرمنتظره انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط وزارت کشور که بعدا به تأیید شورای نگهبان هم رسید، با اعتراض شدید رقیبان محمود احمدی نژاد روبرو شد و اعتراضات گسترده ای را در جامعه ایران برانگیخت. آقای صانعی در مورد برخوردی که با این اعتراضات صورت گرفت نوشته است: “د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!