حلقه محاصره موسوی و کروبی تنگ تر شد

کودتای انتخاباتی 22 خرداد با پلمپ دفتر مهدی کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی و بازداشت مرتضی الویری، مشاور مهدی کروبی و دکتر علیرضا بهشتی، مشاور ارشد موسوی وارد فاز جدیدی شد.

ماموران دادستانی دیروز با حضور در دفتر مهدی کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی تمامی اسناد و مدارک را با خود بردند و این دو دفتر را پلمپ کردند.به گفته سخنگوی حزب اعتماد ملی، “حدود ساعت ۳ و نیم بعد از ظهر دیروز، مأموران دادستانی تهران به دفتر آقای کروبی در جنب کاخ سعدآباد تهران رفته و آقای کروبی را به همراه کسانی که قصد ملاقات با وی داشتند، از دفتر بیرون کرده و پس از بازجویی از کارمندان و توقیف اسناد، مدارک و لوازم دفتر، آنجا را پلمب کرده اند.”

اسماعیل گرامی مقدم گفته است: “مأموران نام اعضای دفتر آقای کروبی را ثبت کرده اند و تمام اسناد و مدارک، اعم از سی دی، فیلم، کامپیوتر و نوشته ها را با خود برده اند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!