Iran Crime Watch

برای ایجاد مانع در تداوم قتل و کشتار توسط سندیکای جنایتکاران ایران و هر جانی دیگری که در آینده ایران بر مسند قدرت بنشیند، عریضه ذیل را که خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت نوشته شده امضاء بفرمایید تا حسابهای بانکی و ثروت غارت شده ای را که در خارج از ایران ذخیره کرده اند مصادره گردیده و تحت نظارت یک هیئت بین المللی در بین خانواده قربانیان کودتا و دستگیرشدگان تقسیم شود

 

http://www.petitioniran.com/pagepetition&pid=QBC29962 

منبع؛
http://irancrimewatch.com/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!