دادگاه ها باید متوقف شود

امری که محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری بر آن صحه می گذارد. این حقوقدان برجسته ایرانی به “روز” گفت که به خاطر تخلفات صورت گرفته می بایست دادگاه ها متوقف شده و برگزار کنندگان این دادگاهها و متخلفان، تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.عضو کانون مدافعان حقوق بشر افزود: دادگاه های انقلاب به استناد اصل 172 و 159 قانون اساسی، غیرقانونی هستند و تنها مرجع دادرسی دادگاه های عمومی است و دادگاه های انقلاب جزو محاکم دادگستری نیستند. وی عدم حضور هیات منصفه را تخلف دیگر دادگاه دانست و گفت: سومین تخلف دادگاه، محاکمه کسانی است که در جریان تظاهرات دستگیر شده اند. در حالیکه تظاهرات و راهپیمایی بر اساس اصل 27 قانون اساسی از حقوق مسلم مردم ایران است و هر کسی که در مقابل این حق مردم بایستد باید به استناد قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار بگیرد. از سوی دیگر انقلاب مخملی که می گویند و بر ان اساس افراد را دستگیر و محاکمه می کنند جرم نیست محاکمه…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!