فیلم نطق خمینی بر علیه جبهه ملی ایران1360

جبهه ملی طی اطلاعیه ای در اعتراض به لایحه غیر انسانی قصاص ، مردم را به یك راهپیمایی در مسیر خیابان انقلاب به سمت دانشگاه تهران ، در بعدازظهر روز 25 خرداد 1360 فرا میخواند این تظاهرات مسالمت آمیز با حمله وحشیانه عوامل حکومت روبرو میشود و نطق خمینی بر علیه جبهه ملی ایران را به دنبال دارد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!