خطر اعدام برای شيرکوه معارفی، زندانی سياسی کُرد ديگر

در پی اعدام احسان فتاحيان، خبرها حاکی از آن است که شيرکوه معارفی
زندانی سياسی و از فعالين مدنی کرد که سال گذشته در سقز دستگير و به اعدام
محکوم شد، نيز روز پنج شنبه ساعت شش عصر به سلول انفرادی در بند اجرای
احکام زندان سقز منتقل شده و به همين منظور خطر اعدام او را تهديد می کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، شيرکوه معارفی يکی از فعالان سياسی و مدنی
کرد است که سال گذشته در شهرستان سقز دستگير و بعد ار مدتها بازجويی و
شکنجه در يک دادگاه فرمايشی به اعدام محکوم شد.

دادگاه تجديد نظر معارفی نيزبه اعتراض های او و وکيل قانونی اش ، توجهی نکرد و نهايتا نيز حکم وی در ديوان عالی کشور تاييد شد.

خليل بهراميان وکيل شيرکوه معارفی در گفت و گويی با کمپين دفاع از
زندانيان سياسی و مدنی ضمن تاييد خبر انتقال شيرکوه به سلول انفرادی اجرای
احکام اعلام کرد اين حکم بر خلاف تمامی موازين قانونی است و تا لغو شدن آن
از فعا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!