Give & Take

 در میزگردی که روز یکشنبه ششم دسامبر ۲۰۰۹ در شهر ریچموند ایالت کالیفرنیا تشکیل شد مسئلۀ “آزادی جنسی در فرهنگ ایرانی” مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میزگرد که از سری نشست‌های بنیاد فرهنگی همزبان بود خانم‌ها شهرنوش پارسی‌پور (نویسنده و اسطوره‌شناس)، عزیزه رضائیان (روان‌درمان‌گر کودک و خانواده)، فرزانه ثابتان (مترجم و اندیشمند مسائل فلسفی و جامعه‌شناختی)و دکتر بهمن دادگستر (روانشناس) شرکت داشتند. گردانندۀ این نشست منصور تایید بازیگر تئآتر و نمایشنامه‌نویس مقیم شمال کالیفرنیا بود FULL TEXT.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!