Blog

شیرین عبادی در گفتگو با تلویزیون واشنگتن: اگر قاضی بیطرف باشد حکم تبرئه هفت رهبربهائی را صادر می کند

18:22GMT—1:22PM/EST واشنگتن، 12 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)—شیرین عبادی، یکی از وکلای هفت رهبر بهائی بازداشت شده در ایران که امروز اولین جلسه محاکمه آنها در تهران

Read More »