خواهر شیرین عبادی آزاد شد

گزارش ها از ایران حاکیست که نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، که پس از حوادث روز عاشورا دستگیر شده بود آزاد شده است.

نوشین عبادی یک روز پس از حوادث روز عاشورا که مخالفان از آن برای بیان اعتراضات خود استفاده کردند، دستگیر شده بود.

همزمان گفته می شود که دادسرای انقلاب 16 نفر دیگر را در ارتباط با حوادث روز عاشورا متهم کرده که اتهام یکی از آنها محاربه است.

به گفته شیرین عبادی، خواهرش دکتر نوشین عبادی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تهران روز ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ توسط ۴ نفر از مأمورین وزارت اطلاعات در منزل خود دستگیر شد.

خانم عبادی پس از دستگیری خواهرش گفت که در دو ماه گذشته چند بار خواهرش از سوی وزارت اطلاعات احضار شده بود و به او گفته بودند که شیرین عبادی را قانع کند از فعاليتهای حقوق بشری خود دست بکشد و ضمنا به او گفته بودند که بايستی منزل خود را که در مجاورت آپارتمان شیرین عبادی است تخلیه کند و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!