توپ، تانک، بلندگو، دیگر اثر ندارد

به گفته شاهدان عینی دولت بر حضور چهار میلیون بلندگو در مراسم 22 بهمن تاکید کرد. به گفته یکی از بلندگوشناسان وابسته به دولت، این بلندگوها نشان دهنده حضور میلیونی سخنران در تهران خواهد بود. ستاد برگزاری مراسم اعلام کرد که برای برافراشته نگه داشتن این بلندگوها، هزاران درخت به آنها آویزان شده است. سازمان جنگلها و مراتع اعلام کرد در صورت کمبود بلندگو، بسیجیان تا فردا تصمیم دارند تا صدها هزار درخت را در فاصله انقلاب تا آزادی بکارند، این درختان هر کدام قابلیت نصب بیست بلندگو را خواهد داشت. دولت اعلام کرد قصد دارد از این طریق به زور حرف های احمدی نژاد و سایر سخنرانان روز 22 بهمن را توی گوش مردم فرو کند. آگاهان پیش بینی می کنند که بودجه دولت در ماههای آینده به بلندگو و اتوبوس اختصاص داده شود.

انقلاب، یک مثلث و یک مربع قدیمی

در پی ملاقات هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی، علیرضا بهشتی از زندان آزاد شد. یکی از تاریخ شناسان انقلا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!