لوگوي چهارشنبه سوری براي گوگل

قط با یک کلیک چهارشنبه سوری را به خانه «گوگل» ببرید
گوگل براي اغلب مناسبتهاي جهاني، لوگوي ويژه اي را بهجاي لوگوي هميشگي اش قرار ميدهد. نوروز سال (1381) هم لوگوي نوروزي اين سايت در صفحه اولش قرار گرفت اما بعدازآن ديگر اين كار تكرار نشد و حتا اين لوگو روي آرشيو لوگوهاي مناسبتي گوگل هم قرار نگرفت. ولي دو سال بعد با تلاش همه ايرانيان مخصوصا وبلاگ نويسان و سايتها اينترنتي و فرستادن ايميل وکامنت به سايت گوگل موفق شدن لوگوي اين جشن باستاني را در صفحه گوگل جا دهند واين رسم را به جهانيان معرفي کنند.وحال نوروزايراني هم مانند كريسمس و مراسم سالنوي چينيها بهرسميت بشناسد.بیایید امسال نیز از گوگل درخواست کنیم تا برای اولین بار لوگوی خود را در شب چهار شنبه سوری عوض کندوتاثییر این کار را دست کم نگیرید فقط با یک ایمیل ساده که چند دقیقه وقت نمی گیرد ودیگران درتویتر و فیس بوک و فرند فید و انجمنهای اینترنتی راتشویق به این کار کنید پس اگر می خواهید چهارشنبه سوری امسال وقتی کاربران صفحه گوگل را باز می کنند یک لوگو همانند این ببینند زودتر دست بکار شوید. متن زیر را به

 

press@google.com ویا help@google.com ای-میل بزنید

Subject: Logo For Persian Celebration

Logo For Persian Celebration

Dear Google Team We will be grateful if Google put a special logo for the Iranian celebration (Chaharshanbe Suri) on its main page on March 16th and 17th . Suri is the last Wednesday of solar year( Persian Calendar) and is the most important celebration for many nations including Iranians, Kurds, Azeris, and some other nations …and I am sure all of them will be impressed and appreciated by this act of Google.

Appreciated,

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!