اعطای جایزه نیم میلیون دلاری موسسه کیتو به اکبر گنجی

موسسه تحقیقاتی کیتو که در واشنگتن مستقر است روز دوشنبه با اعلام این خبر علت اعطای جایزه را حمایت اکبر گنجی از “دمکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین رژیم مذهبی ایران” ذکر کرده است.

ادوارد اچ کرین رئیس موسسه کیتو در بیانیه ای که بر روی وبسایت این موسسه منتشر شده گفته است: “اکبر گنجی در مبارزه برای آزادی در ایران رنج های عظیمی را تحمل کرده است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!