Golha COLLECTIONS گردآوری برنامههای گلها BY Jane Lewisohn جین لویسن

جین لویسن (Jane Lewisohn)بانوی پژوهشگر آمریکایی از سال ۲۰۰۵ میلادی در همکاری با کتابخانۀ ملّی‌ بریتانیا، دانشگاه لندن و بنیاد میراث ایران مجموعه‌ بازمانده از برنامه‌های “گلها” در رادیو ایران (۱۳۳۷- ۱۳۵۷) را با تلاشی پیگیراز درون و بیرون ایران گردآورده و به بایگانی سپرده ‌است تا در کنار میراث موزیک دیگر مردمان جهان نگاهداری شود. علی عطّار از تلوبزیون بی. بی. سی. با این بانوی پژوهشگر به گفت و شنود نشسته ‌است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!