کروبی به لباس شخصی های متحصن: ظاهرا مشکل اشتغال شما حل شده است

جــرس: مهدی کروبی در پاسخ به هتاکیِ لباس شخصی های معترض به وی در جریان مراسم ختم پدر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خطاب به آنها خاطرنشان کرد “ظاهرا مشکل اشتغال شما به همین صورت حل شده است؛ چون همه آنانی که کاری دارند، در حال بازگشت به محل کارشان هستند، اما پیداست کار شما همین است!”

به گزارش منابع خبری جرس، مهدی کروبی که روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ در مراسم ختم پدر محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت کرده بود، هنگامی که از مجلس ختم بیرون می آمد، ابتدائا با عده ای از لباس شخصی ها که رو به او فریاد می زدند “مرگ بر منافق” روبرو شد که در واکنش به آنها، با آرامش و تبسم نگاه کرده و پیرامون عملکردشان و ارتباط آن با مسئله اشتغال سخن گفت.

این گزارش خاطرنشان کرد به منظور جلوگیری از هرگونه رخدادِ غیرمنتظره، محافظان کروبی قصد داشتند وی را زودتر از معرکه بیرون ببرند؛ اما وی ایستاده بود و خطاب به لباس شخصی های شعار دهنده با صدای ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!