رتبه بندی 2010 دانشگاهها/ حضور تنها یک دانشگاه ایران و صعود عربستان

از جمهوری اسلامی ایران تنها نام دانشگاه تهران در رده 400 تا 500 مشاهده می‌شود. دو سه سالی است که این دانشگاه توانسته است در رده بین 400 تا 500 دانشگاه تراز اول جهان جایگاهی برای خود تعریف کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!