احتمال آزادی قریب الوقوع دو آمریکایی دیگر

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: به گفته منابع مطلع، هيات عماني كه واسطه آزادي “سارا شورد” زن جاسوس آمريكايي از زندان ايران بود، قرار است امروز براي آزاد كردن دو آمريكائي ديگر متهم به جاسوسي به تهران بيايد. اين دو آمريكائي نيز در صورت آزاد شدن، مثل “سارا شورد” همراه اين هيات به مسقط و از آنجا عازم نيويورك مي شوند.

احمدي‌نژاد در جريان سفر به آمريكا و مصاحبه با يكي از شبكه هاي خبري اين كشور گفته بود احتمال آزادي دو جاسوس ديگر آمريكايي از ايران وجود دارد. هنوز به اين سئوال افكارعمومي پاسخ داده نشده است كه افراد جاسوس كه به گفته مقامات قضائي كيفرخواست آنها صادر شده و بايد در دادگاه حاضر شوند، چگونه بعد از آزاد شدن از زندان مجاز به خارج شدن از كشور مي گردند در حالي كه متهمان با سپردن وثيقه قبل از محاكمه طبق قانون حتي از حوزه قضائي مربوطه نيز نمي توانند خارج شوند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!