سکته همسر نور‌ی‌‌زاد در پی حمله ماموران امنیتی

خانواده آقای نوری‌زاد روز ۲۵ آذر ماه پس از حضور در برابر زندان اوین با حمله ماموران امنیتی روبرو شده و تا شب در بازداشتگاه به‌سر برده‌اند. فرزند نوری‌زاد درباره اتفاق جلوی زندان اوین می‌گوید: « ما شانزده نفر از اعضای خانواده پدری بودیم و این عده کاملا تحت کنترل نیروی انتظامی، گوشه‌ای نشستند و مشغول دعا خواندن شدند. نیروی انتظامی خواهش کرد که گوشه‌ای بشینید ما هم پذیرفتیم و مشغول خواندن دعا بودیم که یک‌دفعه در عرض دو دقیقه ماشین‌های ون لباس‌شخصی آمدند. یک آقایی بدون هیچ صحبتی شروع به کتک زدن مادر من، خانم تاج‌زاده و همه ما کرد. مادر من را روی زمین می‌کشیدند، شرایطی به‌وجود آمد که همان‌جا حال مادر من خیلی بد شد. حال همه ما خیلی بد شد، لباس‌های همه پاره شد.»

فرزند نوری‌زاد می‌گوید که مادرش دچار سکته شده و از آن روز تا به‌حال در بیمارستان به سر می‌برد: « از جلوی زندان اوین به‌طور وحشیانه‌ای همه را داخل ماشین و…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!