ببری که هرگز به مازندارن نرسید

ببر نر سیبریایی که به منظور احیای نسل ببر مازندارن به ایران آورده شده بود، پس از هشت ماه و چند روز بر اثر بیماری تلف شد.

بنابر گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، این ببر نر صبح پنجشنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) پس از تحمل یک دوره بیماری تنفسی جان باخته است.

هنوز از علت اصلی مرگ این گربه سان عظیم الجثه گزارش دقیقی در دست نیست، اما در اخبار منتشر شده، از سه بیماری به عنوان علت اصلی مرگ این حیوان کمیاب یاد شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!