توصیه معلم اخلاق دولت احمدی نژاد برای مشکلات جنسی جوانان

حاج اقا، حدیثی در ضرورت مرتاض شدن، برای تشویق جوانان واجب کفایی است. اقا شما حکومت یک کشور ثروتمند را 30 سال در دست گرفته اید، بجای راه گشایی در این 30 ساله ، نسخه مرتاضی برای جوانان صاد رمی کنید.

خدا به حق امام حسین، به این حاج اقای با نفوذ و قدرت دولتی، بصیرت و سلامت عقل و شعور بیشتر عنایت بفرماید.

این هم افاضات حاجی حجت الاسلام آقاتهرانی نماینده مجلس در وبلاگش نوشته است:

سؤال: در حال حاضر مشكل بسیاری از جوانان، مشكلات جنسی است مخصوصا در جوانان 18 سال به بالا وبعضا متاسفانه امكان ازدواج برای آنان فراهم نیست، راه حل آن چیست؟

جواب: برای كسی كه به بلوغ جنسی رسیده و امكان ازدواج نداشته باشد چند راه كار وجود داردكه خودرا در فضای گناه قرار ندهد.

1. حتی المقدور با توجه به وضعیت جسمانی خود، هفته ای دو روز (دوشنبه و پنج شنبه) روزه بگیرد، اگر برای او سخت است ماهی سه روز(پنج شنبه اول،آخرماه و چهارشنبه وسط ماه) را روزه بگیردكه فقهاء بزرگوار در رساله های عملیه خود به ان توصیه فرموده اند. در هر حال پرخوری نكند،قبل از سیرشدن از طعام دست بكشد وتا گرسنه نشود غذا تناول نكند.
2. از خوردن غذای معطر، متنوع، آجیل خوری و… پرهیز كند.
3. لباس چسبان نپوشد و هرگز لخت وعریان نشود، حتی در حمام كه كراهت دارد.(یعنی عورت در حمام پوشیده باشدبهتر است).
4. از دیدن عكس های مبتذل و غیر محارم و به ویژه جنس مخالف پرهیز كند.
5. از گفتن و یا شنیدن جك وفكاهی های جنسی حذر كند.
6. با افراد غیر مجرد ویا مجردی كه در این زمینه صحبت می كند نشست وبرخاست نكند.
7. از اختلاط با زنان و یا مجالسی كه مردو زن بی موالات هستند اجتناب كند.
8. هرگز بی كار نباشد وبه اشتغال بپردازد.« إِنَّ اللهَ یُبغِضُ الشّابّ ُ الفارِق» خداوند ازجوان بی كار به غضب می آید.

اقاتهرانی، نگفته اید که آیا خدا فقط به جوانان بی کار غضب می کند پس به دولتی و روحانیتتی که منابع مالی را در دسدت دارد و عرضه ایجاد کار و پرداخت کمک هزینه به جوانان ، را ندارد ، چه کار می کند؟

9. به ورزش هایی كه موجب عرق ریزی می شود بپردازد، مانند: كوه نوردی، دوو میدانی، بسكتبال و… .
10. در مجالس توسل و توجه به اهل بیت علیهم السلام شركت كرده وبه زیارت حرم های شریف ایشان برود.
11. با توجه بیشتر و مراقبه، نماز اول وقت اقامه كند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!