Blog

اندر باب بکارت !

نزدیکی‌‌های ظهر شنبه بود و پس از پس انداز فروش پنج شنبه و جمعه در بانک، درست در وسط بازار زیر یکی‌ از آن ستون‌های

Read More »