Partying Without the President

دیگر‌بان: محمود احمدی‌نژاد حاضر نشد در نخستین شب عزاداری فرزند پیامبر اسلام که همه ساله از سوی علی خامنه‌ای برگزار می‌شود شرکت کند٬ در این مراسم کاظم صدیقی و منصور ارضی حملاتی متوجه احمدی‌نژاد کرده‌اند. این مراسم شامگاه چهارشنبه (۱۴ اردیبهشت) در حسینیه (امام خمینی) در شرایطی با حضور آقای خامنه‌ای و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار شد که رئیس دولت دهم مهم‌ترین غایب آن بود. آیت‌الله کاظم صدیقی که سخنران این مراسم بود در اظهاراتی از مقاومت احمدی‌نژاد در برابر خامنه‌ای انتقاد کرد و گفت: «ما از فردی که در زمان انتخابات گفته می‌شد هیئات و حسینیه‌ها دفا‌تر تبلیغاتی او بوده‌اند و همچنین داعیه ولایی بودن داشته انتظار چنین رفتاری را نداشتیم.» آقای صدیقی افزوده است: «بنده اطلاع دارم، حتی اطرافیان نزدیک آقای احمدی‌نژاد هم از رفتار اخیر او به شدت ناراضی و ناراحت هستند.» منصور ارضی نیز در سخنانی تیم محمود احمدی‌نژاد را منافقانی خواند که در زمان انتخابات با «پرچم ولایت» جلو آمده بودند. اظهارات این روحانی و مداح در مجلسی ایراد شد که رهبر جمهوری اسلامی میزبان آن بود و در این مراسم حضور داشت>>>

Photos from ISNA, Borna & Fars News

1

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!