آریایی بودن ما هیچ ربطی به ژرمن ها ندارد

خسرو فْرَوَهَر – آریایی بودن ما هیچ ربطی به ژرمن ها ندارد. در یکی از نوشته های اشو زرتشت نوشته شده است که زرتشت گفته ایرانی ها موسیاه و چشم قهوه ای بودند و اینکه می گویند ایرانیان بلوند و چشم آبی بودند دروغ است. زرتشتیان که با اعراب ازدواج نکرده اند؛ زرتشتی و چشم آبی؟!. یک سری مسائل که استعمار اروپایی وارد جامعه ما کرده است (برای ایجاد عقده خود کم بینی). آریایی بودن فقط مال ایرانیان است و اروپایی ها این را در زمان کنت دو گوبینو از ما دزدیده اند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!