Blog

رشد نگاه پادگانی

وی ادامه داد: همه اين مسايل مي‌گذرد و مديران و سياستگذاران مي‌روند و سرانجام اين هنرمندان هستند که باقی مي‌مانند

Read More »

یک ریال برابر یک دلار

موضوع حذف چهار صفر از پول ملی کشور که طی چهار سال گذشته به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور مطرح بود، هم اکنون

Read More »

« وقتی که تو رفتی »

امروز از رفتن بی برگشتش دلم خیلی گرفته بود و این شعر را نوشتم که مرهمی باشد برای دل مجروحم… از فریاد (IranBrave) یازدهم جولای

Read More »

سگ نقاشی من

سگی‌ که در نقاشی من حرکت می‌کند، گرسنه اش هست. ۵ روز است که دارد در این نقاشی لعنتی سگدو میزند و زبانش له له کنان از

Read More »

Wild Wild West

It’s been five unbelievable days through America’s greatest parks, Yellowstone and Grand Teton. “Yellowstone National Park, established by the U.S. Congress and signed into law

Read More »