دیدن ماه نو در کهنگی ها

 

من از سرزمین ماه‌ های کهنه می آیم
ماه‌ های خون الود

برادر اسلامی سحری خورد
سه ساعت بعد
حکمی نوشت
گرسنه برای مرگ

نتوانم سرایم
چون شاعری اسیر
شعری نو
در وصف ماهی جدید

سحرا , شسته شادمانی من
یاد عزیزان کشته در وطن
پر کرده ایوان فکرم با عطر آرزو
ایکاش ماهم بود یک ماه نو

 

  آناهید حجتی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!