صدای آمریکا و همجنس بازان

خاطر مبارک هست که سوگولی از چشم افتاده راجع به همجنسگرایان ایران در دانشگاه کلمبیا چه گفت، محض یادآوری:

“در کشور ما مثل کشور شما همجنسباز وجود ندارد. چنین چیزی در کشور ما وجود خارجی ندارد. من نمی دانم چه کسی به شما گفته که این افراد در کشور ما وجود دارند.”

حالا این خبر را مرور کنید:

رادیوزمانه ١٢شهریور: “… حمیده آرمیده، مجری شبکه صدای آمریکا به دلیل مصاحبه‏های متعددش با اعضای جامعه دگرباشان، با هدف تغییر فرهنگی جامعه و از بین بردن هموفوبیا، لوح سپاس امسال را دریافت می کند.”

واکنش وحوش اسلامیست: ” حمیده آرمیده متولد….. روزنامه نگار و یکی از مجریان شبکه فارسی صدای آمریکا است.

او در بحث همجنس بازی فعالیت های بسیاری داشته از جمله مصاحبه معروف وی با یک خواننده رَپر همجنسگرا که موجب خرسندی بسیاری از همجنسگرایان شد.

در این مصاحبه، آرمیده بی پروا و با استفاده ازکلمات شنیع و مخصوص همجنس بازان در رسای یک همجنس باز می گوید: «میهمان امشب ما، خواننده شجاع لزبین است که به صورت آشکارا از گرایش جنسی خود صحبت کرده است.»

به عبارت دیگر؛ مصاحبه کننده ای که با بکارگیری واژگانی متین به روشنگری امری حقوق بشری میپردازد؛ مورد حمله وحوشی قرار میگیرد که با بکار گیری الفاظ ناروا با هر آنچه با عواطف و حقوق بنیادین بشری سر و کار دارد پدر کشتگی ذاتی دارند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!