شیرین عبادی- افزایش اجرای احکام خشونت آمیز

مصاحبه با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد افزایش خشونت از قبیل اعدام ها و حکم شلاق برای توهین به احمدی نژاد.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!