اعراب يک ماه ديگر تنگه هرمز را دور می زنند

روزنامه مردمسالاری: خط لوله نفتي که تنگه هرمز را دور مي زند در ماه آينده ميلادي، آغاز به کار مي کند. به گزارش عصر ايران، چهار منبع در صنايع نفت امارات به رويترز گفته اند که خط لوله اي که نفت را از راه زمين و بدون نياز به تنگه هرمز، منتقل مي کند از ماه آينده ميلادي وارد مدار فعاليت مي شود.
اين خط لوله موسوم به “خط لوله ابوظبي”به طول 480 کيلومتر و با ظرفيت انتقال دو و نيم ميليون بشکه نفت خام در روز، تنگه هرمز را از طريق زميني دور مي زند.
خط لوله ابوظبي باعث افزايش صادرات نفت خام امارات از بندر فجيره امارات در ساحل درياي عمان مي شود. با راه اندازي اين خط لوله ، انتقال نفت خام از خليج فارس بدون نياز به عبور از تنگه هرمز، امکان پذير مي شود.
اين خط لوله ميدان هاي نفتي “حبشان” در اختيار شرکت ملي نفت ابوظبي (ادنوک) در خليج فارس را به بندر فجيره امارات در ساحل درياي عمان وصل مي کند. يک منبع آگاه در اين باره گفت: ور… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!