آنجا که آقای پهلوی باید نور بتابانند

اقامه دعوا علیه آقای خامنه ای‌‌ توسط آقای پهلوی واکنشهای مثبت و منفی‌ فراوانی‌ را در پی‌ داشته است و این حرکت از زوایای مختلفی‌ مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت کوتاه قصد تکرار مباحث مطرح شده‌ قبلی‌ را ندارد و فقط بر آن است تا روی موضوعی تمرکز کند که به زعم این قلم مهمترین نقطهٔ تاریکی‌ است که آقای پهلوی باید بر آن نور بتاباند.

نتیجه طرح شکايت آقای پهلوی در عرصه بین المللی به هر حال یا مثبت است به این مفهوم که از دید حقوق بین الملل آقای خامنه ای به جنایت علیه بشریت محکوم خواهد شد يا منفي است. حال بايد ديد دست آورد هر يک از اين نتايج چيست.

اگر پاسخ حقوقی به اين سوال منفی باشد و حتی اگر با سکوت روبرو شود تنها برنده آن همان آقای خامنه ای خواهد بود که قرار بوده محکوم اصلی باشد. طبيعتا بگير و ببندهای حکومت ايران هم بيشتر شده و نقض حقوق بشر که دغدغه اصلی آقای پهلوی از اقامه دعوی بوده است تشديد خواهد شد.

 حال فرض کنيم اين اقدامات منجر به محکوميت آقای خامنه ای به جنايت عليه بشريت شود. سابقه جامعه بين الملل در سالهای اخير نشان می دهد که در این صورت ناقوس جنگ با طنین بیشتری به صدا در خواهد آمد و امنيت ملی و تماميت ارضی ايران هر چه بيشتر دچار مخاطره خواهد شد.

مسلما آقای پهلوی با علم به این دوپیامد احتمالی حرکت خود را آغاز کرده اند و در نتیجه مطمئنا نتیجه سومی هم از دید ایشان قابل تصور است. این دقیقا همان جایی است که باید به آن نور تابانیده شود.

برخی از تحلبل گران روی جنبه نمادین حرکت آقای پهلوی انگشت گذاشته اند و آن را عامل افشای بیشتر جنایات رزیم می دانند ولی واقعیت آن است که تابش نور بر روی اعمال غیر انسانی وخلاف حقوق بشر حکومت فعلی ایران مدتها است که توسط تشکلهای معتبر بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل صورت گرفته و این کار همچنان با شدت ادامه دارد. عده ای نیز این کار را باعث جهت دهی به افکار عمومی جهانی می دانند که اگر چنین باشد بلافاصله باید پرسید این افکار عمومی در چه جهتی و با چه مقاصدی شکل دهی می شوند.
 
یکی دیگر از احتمالاتی که از حرفهای آقای پهلوی قابل استنتاج است این است که ایشان می خواهند جامعه جهانی را متعاقد سازند که به جای صحبت با جمهوری اسلامی با یک شورای برون مرزی که ایشان رهبری می کنند وارد تعامل شود و فرض من این است که تیم آقای پهلوی این الترناتیو سوم را از دل همین شورا بیرون خواهد کشید اما اینکه آن نتیجه سوم چیست بر من مکشوف نیست.

هر چه که هست شایسته است آقای پهلوی توضیح دهند مسيری را که در ذهن خودشان ترسيم کرده اند چه می باشد و چگونه از دو نتيجه مخرب فوق الذکر يعنی قدرتمندتر شدن و خشن تر شدن حکومت ايران و احتمال جدی حمله نظامی دوری ميکنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!