دروغ های شا خدار یک بسیجی در شبکه خبر سیما

منو توی تظاهرات گرفتن با چوب و سنگ زدن بیهوشم کرده بعد به یک خانه برده و خواستن اعترافات ویدئویی از من بگیرن – کامبیز حسینی مجری برنامه پارازیت بهم زنگ زد گفت بیا ترکیه ما سریع تورو به آمریکا انتقال می‌دیم و امکانات زیادی در اختیارت می‌گذاریم – مردم با کوکتول مولوتوف خونمونو آتیش زدن و غیره

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!