آذربایجان در بند

نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره تاب تحمل کوچکترین فعالیت مدنی ایرانیان آزاده را که خارج از مدیریت  خود باشد ندارد.

بانو فرانک فريد، شاعر، مترجم، نویسنده و فعال جنبش زنان در آذربایجان است که پس از ضرب و شتم مرسوم وحوش در زمان بازداشت سرانجام چند روز پیش در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز “محاکمه”  شد.

“دادگاه، شرکت خانم فريد در کنفرانس‌های خارج از کشور، مصاحبه با رسانه‌ها و نیز انتشار مقالات او در نشریات مختلف را مصداق تبلیغ علیه نظام دانسته است.”

ضدیت با آزادی و خصوصاً زن ستیزی جزء لاینفک سیستم حاکم در سی و سه سال گذشته است.

خبر خوش آنکه، مسلمین حاکم در خشکاندن ریشه آزادگی در ایرانزمین شکست خورده اند و این امر در آذربایجان، قطب تاریخی سرافرازی و آزادیخواهی ایران مشهود  است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!