بهائیان بیسواد

سی و سه سال آزگار است که باورمندان به دین از ایران برخاستۀ بهایی که جرمی بجز سود رسانی به جامعه  در پروندۀ خود ندارند مورد انواع ستم سازمان یافتۀ نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره واقع میشوند.

 از اعدام و داغ و درفش و زندان های طولانی گرفته تا مصادرۀ اموال و تخریب گورستان های بهائیان؛   همه و همه در سایۀ حکومت مدعی عدل و داد انجام شده و میشود.

آنچه از همه بیشتر ذات حضرات حاکم را برملا میسازد؛ تلاش آنان در جلوگیری از تحصیل، یعنی، تحمیل بیسوادی به جامعۀ بهائیان ایران است.

بهائیان حق دانشگاه رفتن را ندارند و دانشگاه خانگی آنان نیز مورد یورش قرار گرفت و بسته شد.

حالا خبر میرسد که مبارزه علیه دانش آموختن بهائیان به همه سطوح(سند) تحصیلی کشیده شده:

افروز ذبیحی دانش‌آموز بهائی مقطع دوم دبیرستان مدرسۀ استعداد‌های درخشان شهرستان ساری، به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از مدرسه اخراج شد.”

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام مسلمین حاکم است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!