گفتگوي بیژن فرهودي با احمد شهيد

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران بتازگی دومین گزارش خود را منتشر کرده که در ان از ادامه نقض حقوق انسانی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده است. آقای شهید که برای شرکت در چند جلسه سخنرانی و برگزاری کارگاه حقوق بشر به انگلستان سفر کرده در گفتگویی با همکارمان بیژن فرهودی در دانشگاه اسکس در شهر کولچستر به پاره ای پرسش ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخ گفت.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!