More Baha’i prisoners!

یک‌شنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۱جمعیت مبارزه با تبعیص تحصیلی – ثمین احسانی فعال حقوق کودک و شهروند بهایی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شد.دادگاه ثمین احسانی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری در این شعبه برگزار شده بود. اتهامات این فعال حقوق کودک «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت موثر در جامعه بهایی» عنوان شده است. احسانی با برگزاری کلاس‌های آموزشی به چندین کودک افغانی که از حق تحصیل در ایران محرومند در طی سال‌های اخیر کمک‌های آموزشی کرده و آن‌ها را در بسیاری از امور یاری کرده است. اما این مسأله از جمله اتهامات مطرح شده علیه او در دادگاه بوده و مبنای صدور این حکم قرار گرفته است. ثمین احسانی جهت رفع پاره‌ای مشکلات پیرامون پاسپورت خود در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۰ به دادسرای اوین مراجعه کرده و در آن‌جا بازداشت شده بود. پس از بازداشت مامورین امنیتی به منزل وی آمده و ضمن تفتیش آن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!