حُسن نیت مریم رجوی

” به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان “برای نشان دادن حسن نیت” خود، ششمین گروه ۴۰۰ نفره از ساکنان اردوگاه اشرف را هم روز پنج‌شنبه هفته جاری به کمپ حریت منتقل خواهد کرد.

سازمان مجاهدین اعلام کرده که در برابر این اقدام، از آمریکا انتظار دارد که این سازمان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج و به حل‌وفصل مسائل انسانی مرتبط با آن و نیز تامین امنیت و آسایش اعضای آن کمک کند.”

به عبارت دیگر؛ دفاع از اصول مطرح نمیباشد و همچنان که در طول عمر سازمان مجاهدین خلق بوده، جان اعضاء اکنون مسن، فرتوت و مسخ شده وجه المصالحۀ و به واژگان دقیقتر، گروگان، خواستهای کادر رهبری آن کالت است.

مادام پرزیدنت منتخب فرانسه نشین و شوهر مخفی و کم پیدایشان باید بدانند که فردایی هم هست، ایران آزادی هم خواهد بود و روز پاسخگویی برای اعمال هم به همچنین.

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!