بیماری وبا در کشور پیدا شده است

حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس با حضور در برنامه «نبض» شبکه خبر از وضعیت حاکم بر نظام ‏سلامت انتقاد کرد و دولت را در ایجاد این وضعیت مورد خطاب قرار داد.
شهریاری گفت: از نظر شاخص پرداخت هزینه‌های ‏سلامت توسط مردم که طبق برنامه باید به زیر ٣۰ درصد کاهش می‌یافت، رو به عقب حرکت کرده‌ایم و طی ٣ سال گذشته سهم ‏مردم از هزینه‌های سلامت از ۵۴ درصد به بالای ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ‏شهریاری افزود: با سوء‌مدیریت دولت برخی واکسن‌های مورد نیاز مردم پیدا نمی‌شود و وجود ندارد. دولت الان فقط به اندازه حقوق ‏پرسنل وزارت بهداشت برای بخش سلامت بودجه اختصاص می‌دهد و بسیاری از امکانات و برنامه‌های سلامت اجرا نمی‌شوند، حتی ‏کارهای اولیه و پیش پا افتاده بهداشتی هم با مشکل مواجه شده است. ‏رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در این وضعیت بیماری وبا در کشور پیدا شده است، حتی بیماری سرخک که ‏سال‌ها ر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!