اعدام هنرپیشگان فاحشه

پیشتر بارها درباره رفتار مقامات با سینما و هنرپیشگان ایران و شخص حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان ارزشی که سینمای ایران را “فاحشه خانه” میداند مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا.

خبر جدید، حاج آقا فرج الله گفته:

“در شرع و قانون داریم هر فردی که در جهت خیانت به نظام اسلامی حرکت کند و قدم بردارد محارب است و حکمش اعدام. حالا این‌ها که آبروی نظام، شهدا و امام را به بازی گرفته‌اند محارب نظام نیستند؟

اگر ۴ نفر از این خائنان اعدام شوند و برخوردهای شدیدی با آنان شود دیگر حساب کار دستشان می‌آید.

با احکام قوی هیچ کس جرات خیانت پیدا نمی‌کند و می‌فهمد که نظام اهل مماشات بر سر اصول نیست.

اینگونه به نظر می‌رسد که هنرمندان و خصوصا سینماگران تافته جدا بافته هستند و هیچ کس حق ندارد در برابر خطا و اشتباهات آنان بیاستد.

باید این حاشیه امن را از بین برد و اقدام انقلابی کرد.”

به عبارت دیگر؛ حالا که نسبت به جمعیت، با اقدامات انقلابی رتبه اول اعدام را در جهان بدست آورده و مملکت را از معضلات حاد مانند فحشا، اعتیاد، بیکاری، دزدی و فقر سیاه نجات داده، نوبت بکارگیری اعدام درمانی هنرپیشگانی است که مورد قبول ارزشی ها نمیباشند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!