پشت پرده وبلاگ نويس جنجالی

ستار بهشتی كه مرگ وي دستاويز رسانه هاي بيگانه قرار گرفته است، با حدود 35 سال سن، مجرد و با سطح تحصیلات سیکل و شغل كارگري عليه نظام و مقدسات وبلاگ نويسي مي كرده است كه عملكرد وي با توجه به عدم تناسب با تحصيلات و شغل مورد توجه قرار گرفته و ردپاي همكاري تشكيلاتي وي با يك تشكل اپوزیسيون حاضر در آمريكا كشف گرديده بود.

پزشکی قانونی مرگ وي را طبيعي اعلام كرده است و از شواهد به نظر مي رسد سكته حاصل از ترس زياد وي از عواقب نوشته هايش بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!