Archive Sections: letters | music | index | features | photos | arts/lit | satire Find Iranian singles today!

Forough Farrokhzad
Index
* *


Index
Poems from: Majmoo'eh ash'aar-e Forough
(1992, Navid Publishers, Saarbrucken, Germany. Tel: 0681-390-5198)

1- Shab v havas
2- Sholeyeh ramideh
3- Ramideh
4- Khaateraat
5- Royaa
6- Har jaaee
7- Aseer
8- Booseh
9- Naa Ashnaa
10- Hassrat
11- Yaadi az gozashteh
12- Paaeez
13- Vedaa'
14- Afsaaneye talkh
15- Goriz va dard
16- Enteqaam
17- Deev-e shab
18- Osyaan
19- Sharaab o khoon
20- Didaar-e talkh
21- Gomgashteh
22- Az yaad rafteh
23- Naashenaas
24- Cheshm beraah
25- Ayneh shekasteh
26- Davat
27- Khasteh
28- Baazgasht
29- Naqsh-e penhaan
30- Beemaar
31- Mehmaan
32- Raaz-e man
33- Dokhtar va bahaar
34- Khaaneye matrook
35- Yekshab
36- Dar baraabar-e khodaa
37- Ey setaarehaa
38- Halgheh
39- Andooh
40- Sabr-e sang
41- Az doost daashtan
42- Khaab
43- Sedaaee dar shab
44- Daryaaee
45- Gonaah
46- Royaa
47- Naghmeyeh dard
48- Gomshodeh
49- Andooh-parast
50- Qorbaani
51- Arezoo
52- Abtani
53- Sepideye eshgh
54- Bar gooreh Leili
55- Eteraaf
56- Yaad-e yek rooz
57- Moj
58- Shogh
59- Andooh-e tanhaaee
60- Ghesseh-ee dar shab
61- Shekast-e niaaz
62- Shekoofeye andooh
63- Paasokh
64- Deevaar
65- Seteezeh
66- Qahr
67- Teshneh
68- Tars
69- Donyaa-ye Saayehaa
70- Osyaan (bandegee)
71- Osyaan (khodaaee)
72- She'ree baraa-ye to
73- Pooch

.................... Say goodbye to spam!

* *

COMMENT
For letters section

* Advertising
* Support iranian.com
* FAQ
* Reproduction
* Write for Iranian.com
* Editorial policy

RELATED
Forough Farrokhzad
in iranian.com

Poetry Section
in iranian.com

Book of the day
mage.com

Copyright 1995-2013, Iranian LLC.   |    User Agreement and Privacy Policy   |    Rights and Permissions