Archive Sections: letters | music | index | features | photos | arts/lit | satire Find Iranian singles today!

Omar Khayyam's Rubaiyat
If this list is incomplete, please let us know

1 Qoraan keh maheen kalaam khaanand aan raa...
2 Chon ohdeh nemeeshavad kasee fardaa raa...
3 Har chand keh rang o booye zibaast maraa...
4 Barkheez o beeyaa botaa baraaye dele maa...
5 Gar mey nakhori ta'neh mazan mastaan raa...
6 Maaeem o mey o motreb o een konje kharaab...
7 Abr aamad o baaz bar sar-e sabzeh gereest...
8 Aan ghasr keh Jamshid dar oo jaam gereft...
9 Aknoon keh gol-e sa'aadat por baar ast...
10 Ey aamadeh az aalame rohaani taft...
11 Emrooz to raa dastrase fardaa neest...
12 Ey charkhe falak, kharaabi az keeneyeh tost...
13 Ey del cho zamaaneh meekonad ghamnaakat...
14 Een bahr-e vojood aamadeh beeroon ze nahoft...
15 Een koozeh cho man aashegh-e zaari boodeh ast
16 Een kohneh robaat raa keh aalam naam ast...
17 Een koozeh keh aab khaareye mozdoorist...
18 Een yek do seh rooz nobate omr gozasht...
19 Bar chehreye gol naseem-e norooz khosh ast...
20 Peesh az man o to leyl o nahaari boodeh ast...
21 Taa chand zanam beh rooye daryaahaa khesht...
22 Tarkeebe piyaalehee keh dar ham peyvast...
23 Tarkeebe tabaaye cho beh kaame to dameest...
24 Chon abr beh noruz rokhe laaleh beshost...
25 Har zarreh keh dar khaake zamini boodeh ast...
26 Yek joreh mey ze molke Soleiman beh ast....
27 Har sabzeh keh bar kenaar jooee rasteh ast....
28 Dar har dashti keh laalehzaari boodeh ast...
29 Neekee o badee keh dar nahaade bashar ast...
30 Mey noosh keh omre jaavedaani een ast...
31 Mey lale mozaabast o saraahi kaan ast...
32 Mey khordan o shaad boodan aaeen neest...
33 Mahtaab beh noor daamane shab beshkaaft...
34 Gooyand maraa keh doozakhi baashad mast...
35 Daryaab keh az rooh jodaa khaahee raft...
36 Man heech nadaanam keh maraa aan keh seresht...
37 Fassle gol o tarafe jooybaar o labe kesht...
38 Dar khaab bodam maraa kheradmandi goft...
39 Dar pardeye asrtaar kesi raa rah neest...
40 Dar fassle bahaar agar botee hoor seresht....
41 Dar daayerehee keh aamd o raftan maast...
42 Omreest maraa teereh o kaareest nah raast...
43 Saaghi, gol o sabzeh bass tarabnaak shodeh ast...
44 Gooyand kesaan behesht baa hoor khoshast...
45 Gar shaakhe baghaa ze beekhe bakhtat rostast
46 Chon bolbol-e mast raah dar bostaan yaaft...
47 Cheh omr besar resad cheh shirin o cheh talkh...
48 Chon charkh beh kaame yek kheradmand nagasht...
49 Chon laaleh beh norooz ghadah geer beh dast...
50 Chon neest haghighat o yaghin andar dast...
51 Chon neest ze har cheh hast baad bedast...
52 Khaaki keh bezir-e paay-e har naadaanist...
53 Daarandeh cho tarkeeb-e tabaaye aaraast...
54 Taa raah-e qalandaree napooee nashavad...
55 Hay keh beh ghodrat sarv roo (?) meesaazad ...
56 Chon roozi o omr beesh o kam natvaan kard...
57 Dar dahr cho aavaaz-e gol-e taazeh dahand....
58 Bar charkh-e falak heech kassi chiz (?) nashod...
59 Bar man ghalam-e ghazaa cho bee man raanand...
60 Taa chand aseer-e rang o boo khaahee shod?...
61 Taa zohreh o mah dar aasemaan gasht padeed...
62 Omrat taa key beh khod parastee gozarad?...
63 Kam kon tama az jahaan o damee zee khorsand...
64 Kass moshkeke asraare ajal raa nagoshaad...
65 Gar cheh gham-o ranj-e man deraazee daarad...
66 Dar dahr har keh neem naani daard...
67 Roozeest khosh o havaa na garm ast o na sard...
68 Dehghaan-e qazaa basi cho maa kesht o dorood...
69 Zaan peesh keh bar sarat shabeekhoon aarand...
70 Aanaan keh mohit-e fazl o aadaab shodand...
71 Aanhaa keh kohan shodand eenhaa keh no-and...
72 Aa raa keh beh sahraaye elal taakhteh and...
73 Ajraam keh saakenaan-e een eyvaanand...
74 Az aamadanam nabood gardoon raa sood...
75 Aan kas keh zamin o charkh o aflaak nahaad...
76 Aarand yeki o deegaree berobaayand...
77 Afsoos keh naameye javaani tey shod...
78 Ey bass keh nabaasheem o jahaan khaahad bood...
79 Az ranj kesheedan aadamee hor gardad...
80 Afsoos keh sarmaayeh ze kaf beeroon shod...
81 Een ghaafeleh-ye omr ajab meegozarad...
82 Bar cheshm-e to aalam ar cheh miaaraayand...
83 Een aql keh dr rah sa'aadat pooyad...
84 Bar posht-e man az zamaaneh to miaayad...
85 Gardoon ze zameen heech goli bar na-aard...
86 Gooyand behesht o hoor eyn khaahad bood...
87 Gar yek nafasat ze zendegaani gozarad...
88 Mey khord keh az del kesrat o ghellat bebarad...
89 Gooyand behesht o hoor o kosar baashad...
90 Hat sobh keh rooye laaleh shabnam kard...
91 Har raaz keh andar del-e daanaa baashad...
92 Gooyand har aankasaan keh baa parheezand...
93 Hargez del-e man ze elm mahroom nashod...
94 Yek jaam-e sharaab sad del o deen arzad...
95 Yaaraan-e movaafegh hameh az dast shodand...
96 Yek ghatreh aab bood baa daryaa shod...
97 Yek naan ben do rooz agar bovad haasel-e mard...
98 Az boodani ey doost cheh daaree ey doost
99 Aflaak keh joz gham nayafzaayand degar...
100 Aan la'l dar aabgineye saadeh beeyaar...
101 Ey del gham-e een jahaan-e farsoodeh makhor...
102 Een ahl-e ghoboor khaak gashtand o ghobaar
103 Ey del hameh asbaab-e jahaan khaasteh geer...
104 Khesht-e sar-e khom az molkat-e Jam khoshtar...
105 Di koozeh garee bedeedam andar baazaar...
106 Gar baadeh khoree to baa kheradmandaan khor...
107 Dar daayere-ye sepehr naapeydaa ghoor...
108 Zaan mey keh hayaat-e jaavdaanist bekhor...
109 Vaght-e sahar ast, khiz ey torfeh pesar...
110 Az jomleh raftegaan-e een raah-e deraaz...
111 Ey pr-e kheradmand, pegah-tar barkheez...
112 Vaght-e saharast kheez ey maaye-ye naaz...
113 Morghee deedam neshasteh bar baare-ye Tus...
114 Khayyam agar ze baadeh mastee khosh baash...
115 Dar kaargah-e koozegari raftam doosh...
116 Yek rooz ze band-e aalam azaad ne'eem...
117 Man bee mey-e naab zeestan natvaanam...
118 Baa sarv qad-di taazetar az kharman-e gol...
119 Ey doost beeyaa taa gham-e fardaa nakhoreem...
120 Ayyaam-e zamaaneh az kasee daard nang...
121 Az jerme gele siaah taa oj-e zohal...
122 Jaamist keh aghl aafarin meezanadash...
123 Chon neest maghaam-e maa dar een dahr moghim...
124 Barkhizam o azm-e baadeye naab konam...
125 Khorsheed beh gel nahoft mee natvaandam...
126 Doshman beh ghalat goft keh man falsafiam...
127 Maaeem keh assl-e shaadi o kaan-e ghameem...
128 Man mey nah ze bahr-e tangdastee nakhoram...
129 Har yek chandee yeki baraayad keh manam...
130 Yek chand bekoodaki beh ostaad shodeem...
131 Taa chand aseer-e aghl-e chand roozeh shaveem?...
132 Bar mafrash-e khaak, khoftegaan meebeenam...
133 Een charkh-e falak keh maa dar oo heyraaneem...
134 Barkheez ze khaab taa sharaabee bekhoreem...
135 Az dee keh gozasht heech azoo yaad makon...
136 Ey deedeh agar koor ne-ee koor bebeen...
137 Barkheez o makhor gham-e jahaan-e gozaraan...
138 Raftam keh dar een manzel beedaad bodan...
139 Chon haassel-e aadami dar een shoorestaan...
140 Rendee deedam neshasteh bar kheng-e zamin...
141 Qaane' beh yek ostekhaan cho karkas boodan...
142 Gaaveest dar aasemaan o naamash Parvin...
143 Gar falakam dast bodee chon yazadaan...
144 Ghomee motefakerand dar mazhab o deen
145 Mashno sokhan az zamaaneh saaz aamadegaan...
146 Mey khordan o gerde nikovaan gardeedan...
147 Natvaan del-e shaad raa beh gham farsoodan...
148 Aan ghassr keh baa charkh hamee zad pahloo...
149 Az tan cho beraft jaan-e paak-e man o to...
150 Mey khor keh falak bahr-e halaak-e man o to...
151 Az aamadan o raftan-e maa soodee koo...
152 Az har cheh joz mey ast kootaahee beh...
153 Taa kay gham-e aan khoram keh daaram yaa nah...
154 Yek jor'eh mey kohan ze molkee no beh...
155 Bengar ze sabaa daaman-e gol chaak shodeh...
156 An mayeh ze donyaa keh khoree yaa pooshee...
157 Hengaam-e sabooh ey sanam-e farrokh pey...
158 Gar kaar-e falak beh adl sanjideh bodee
159 Gar dast dahad ze maghz-e gandom-baanee...
160 Az koozeh-gari koozeh khareedam baaree...
161 Ey aankeh natijeye chahaar o haftee...
162 Ey del, toh beh asraar-e moamaa naresee...
163 Az aamadan bahaar o raftan-e dey...
164 Gar aamadanam beh khod bodi, naamadami...
165 Zaan koozeh-ye mey keh neest dardee, zararee
166 Dar goosh-e delam falak goft penhaanee...
167 Ey doost haghighat sheno az man sokhanee...
168 Bar shaakh-e omid agar baree yaaftami...
169 Peeree deedam bekhaaneye khomaari...
170 Bar sang zadam doosh sabooye kaashi...
171 Bar geer piyaaleh o saboo ey deljooy...
172 Taa chand hadeeseh panj o chaar, ey saaghi...
173 Khosh baash keh pokhteh-and az sodaaye to dey...
174 Chandaan keh negaah meekonam, har sooee...
175 Dar kaargah-e koozegaree kardam raay...
176 Ey kaash keh yaaye aarmeedan boodee...

* Send this page to your friends

COMMENT
For letters section

* Advertising
* Support iranian.com
* FAQ
* Reproduction
* Write for Iranian.com
* Editorial policy

RELATED

Rumi
Translations
By Zara Houshmand

Baba Taher
"Do-beyti" couplets

Poetry
in iranian.com

Literature
in iranian.com

Books
in iranian.com

BOOKS

From
amazon.comRubaiyat of Omar Khayyam
Translated by Edward FitzgeraldWine of the Mystic
A Spiritual Interpretation, from Edward Fitzgerald's Translation of the Rubaiyat of Omar Khayyam
By Paramahansa Yogananda

Copyright 1995-2013, Iranian LLC.   |    User Agreement and Privacy Policy   |    Rights and Permissions