Blog

سوریه: مجمع‌الجزایر شکنجه

تقریباً تمام زندانیان سابق این شکنجه‌گاه‌ها در گفت‌وگو با دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که در جریان بازجویی شکنجه شده یا اینکه ناظر شکنجه دیگران بوده‌اند.

Read More »