Blog

راه های ارتباطی

این روزها با مسدود شدن هرچه بیشتر سایت های خبر رسانی و ارتباط جمعی، روزنامه ها و پارازیت روی برنامه های ماهواره ای، اطلاع رسانی

Read More »

هر ایرانی یک ستاد

این روز ها با پخش دادگاه نمایشی از تلویزیون سعی در انحراف افکار عمومی از دزدی در انتخابات دارند تا شاید اعتراض مردم به ریاست

Read More »

کودتای نرم

بر خلاف تصور عموم، برنامه ریزی کودتا بسیار دقیق انجام شده است. برای ابقای ا.ن دو راه بیشر وجود نداشت ابقای او با حکم حکومتی

Read More »