Blog

من گرفتم تو نگیر

شکوائیه گویایی از شاعر بذله گوی ایرج میرزا که خواستم با دوستان شریک شوم. اگر شما هم شکوه‌ای دارید خجالت نکشید مجلس خودمانی است. زن

Read More »

Iran, a reflection: نگاه

For the “Iran, a reflection” Series همه میدانند که ندا با نگاهش با ما سخن میگفت. همان نگاهی‌ که در شاد‌ترین اوقات حیات به ما 

Read More »