“Не мога Мистерията да разбуля. Не мога да разкрия това, което съвършено знам – в моята сърцевина най-тайна нещо бляска в радост. Не мога никога да го докосна…”