“Ljudi su rastrojeni sa onim što žele, i naposljetku se kaju zbog požude koju su zadovoljavali, jer su se prepuštali fantomu nakon čega su bivali još više udaljeni od Stvarnosti Kada zadovoljavaš požudu tvoje krilo tada otpada i postaješ hrom a fantazija nestaje sačuvaj to krilo i ne prepuštaj se požudi O Gospode! Ne muči me više. Daj mi jednu stazu, ne čini me sljedbenikom njih deset.”