“O srce, sjedi sa onim koji poznaje srce, sjedi ispod bagrema najmirisnijeg behara.”