‎دست نشاندگان رهبر مفسدان جهان

راست راست در چشمان شخص مقابل نگاه می کنند و با نخوتی فرعون وار دروغهایی می گویند که شیطان هم از شنیدن آن شرم دارد


Share/Save/Bookmark

‎دست نشاندگان رهبر مفسدان جهان
by Mehdi Saharkhiz
10-Mar-2010
 

سه برادر هر یک بر مسندی نشسته و به خرابی اوضاع کشور می پردازند. عجبا که در حکومت ایران مقام هر شخص و وظیفه اصلیش دقیقا بر خلاف همدیگرند.

علی لاریجانی در زمانی ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت و باید در حفظ و تکریم فرهنگ ایرانی می کوشید و در سخنرانی سال هشتاد در دانشگاه شریف ملت ایران را قبل از اسلام قومی وحشی و بی تمدن خواند. اکنون که در کنار دوستانش به قانون شکنی می پردازد بر ریاست قوه قانونگذاری تکیه زده است.

جواد لاریجانی که در نقض حقوق بشر دستی دراز دارد رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شده است.

اما مضحکتر از همه ریاست صادق لاریجانی بر دستگاه قضاست. کسی مسوول تامین عدالت و حفظ قانون شده است که باید از بی عدالتی وی به خدا پناه برد.

و بدتر از همه سرایت ویروس احمدی نژادی به همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی می باشد. کافیست به مصاحبه های هر یک از اینها نگاه کنید. هر کدام تلاش در تقلیدی کورکورانه از احمدی نژاد دارند. راست راست در چشمان شخص مقابل نگاه می کنند و با نخوتی فرعون وار به مانند ماشینی عاری از هر گونه انسانیتی دروغهایی می گویند که شیطان هم از شنیدن آن شرم دارد.

و اینست داستان دردناک امروز ایران. افرادی که جای آنها در هر کشور معقولی گوشه زندان یا بیمارستانهای روانی می باشد اکنون بر اریکه قدرت تکیه زده اند و ملتی را اسیر خویش کرده اند و قومی را به بدبختی و بیچارگی رهنمون کرده اند و برای ماندن در این جایگاه که شایستگیش را ندارند از هیچگونه جنایتی ابا ندارند.

علی لاریجانی پس از حوادث خونینی که به دستور مستقیم سید علی خامنه ای و با همیاری دوستان و همفکرانش در بسیج و سپاه انجام شده بود قول تشکیل کمیته ای حقیقت یاب داد .گرچه از همان ابتدا هم مشخص بود که این قول چیزی فراتر از یک وعده سر خرمن نیست اما کسی فکر نمی کرد که حتی به شکایت روح الامینی که «خودی» محسوب می شود و در دایره نزدیکان قرار دارد رسیدگی نمی شود . صرفا با توبیخ ظاهری یک عده مقام دون مساله را تمام می کنند.

زمانی که شاهرودی از قوه قضاییه رفت کسی انتظار بهبود بیشتری نداشت و نصب صادق لاریجانی همگان را مطمین کرد که قرار نیست در این حکومت حقی به کسی داده شود و حق را باید از اینان گرفت.

اما برگردم به مصاحبه جواد لاریجانی با امانپور. مانند همیشه روالی که در این چند سال بلای احمدی نژاد مرتبا تکرار می شود آغاز شد. پاسخ هر پرسشی با پرسشی داده شد. پرسشهایی که از زبان نماینده یکی از جنایتکارترین حکومتها به مسایل حقوق بشر در کشورهای دیگر می پرداخت. اما جواد لاریجانی در این مصاحبه گفت که در ایران فقط کسانی که خشونت کرده اند در زندان به سر می برند. نگاهی به لیست زندانیان این کشور نشان می دهد که این ادعا تا چه حد بر حقیقت منطبق است. بهزاد نبوی و سعید حجاریان و ابراهیم یزدی که یک پایشان در بیمارستان و یک پایشان در زندان است چه خشونتی می توانسته اند مرتکب شوند؟ یکی نیست به این بگوید اگر جنایت می کنید دیگر این دروغهای مضحک را ادامه ندهید.

بگذارید لیست را ادامه دهیم. جوانی بیست ساله که هنوز الفبای سیاست را بلد نیست و از وجود حزبی به نام مشارکت در ایران بی اطلاع است به جرم عضویت در انجمن پادشاهی اعدام می شود مگر روح پلید و خواب آشفته رهبر آرامش یابد. ضحاکی ماردوش که خوراک مغز این جوانان به وی آرامش می دهد. صدها جوان که در خوابگاه دانشجویی زندگی می کنند نیمه شب مورد هجوم عده ای وحشی قرار می گیرند و بر آنها آن می رود که انسانیت باید تا ابدیت در خجالت و شرمندگی بماند. و میزان خشونت این جوانان که الان نیمی در زندانند و نیمی را خبری نیست می توان در هنگام سکوت در زیر ضربات لگد این بربران دید.

این سیاهه دراز است و مجال بیان آن نیست. اما می خواهم در مورد گروهی صحبت کنم که از نزدیک آنها را می شناسم و با مرام و سلوکشان آشنا هستم. بیشترین تعداد زندانیان در شرایط فعلی ایران پس از دانشجویان روزنامه نگاران می باشند. قشری که جز قلمی و نوشته ای وسیله خشونت ورزی دیگری ندارند اکنون زندانهای ایران را پر کرده اند و صدای مظلومیتشان را جز خدا و ملتی درد دیده کسی دیگر نمی شنود.

پدر من که در زندگی همیشه جانش بر کف دستش به دنبال حق مظلوم بوده است چه آن زمانی که در مقابل ظلم صدام قد علم کرد و خطر مرگ را به جان خرید تا زندگی در این کشور جریان داشته باشد و برادرش در کنار صدها هزار جوان ایرانی فدیه ای برای‌ آزادی این خاک شد، چه آن زمانی که در مقابل رهبر مفسدان جهان ایستاد و هنوز هم بهایش را می پردازد مهر باطلی بر این نمایشنامه دروغین و مضحک لاریجانی می باشد. خشونت ورزانی که دنده اش را شکستند اکنون در آزادی کامل به سر می برند اما وی در گوشه زندانی انفرادی عمر می گذراند.

بگذریم که قصه این غصه دراز است و زمان شکوه نیست. اما تاریخ به ما نشان داده که ظلم و جور باقی نمی ماند و آنانکه در ظلم و جور کوشیده اند تمام تلاشهایشان در جهت گودتر کردن چاهی بوده است که در آن سقوط کرده اند.

فراموش نکنیم وعده و مژده خدای تعالی را که: «لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» سوره انبیا آیه ۱۰۵


Share/Save/Bookmark

Recently by Mehdi SaharkhizCommentsDate
زندان بدون اتهام
1
Apr 04, 2010
آقاي خامنه اي، گوش كن
2
Dec 13, 2009
Ahvaz University Female student
6
Oct 30, 2009
more from Mehdi Saharkhiz
 
SamSamIIII

Dear Mullah-Kosh

by SamSamIIII on

 

Pls read on here to get more familiar with my take. 

//iranianidentity.blogspot.com/2009/01/above-portrait-is-of-hafiz-plotonius.html

I respect Mohammad ibn Abdollah just as I respect Jesus & Moses in that my fight is not with his book but the mentality that followed it into Eran-shahr & made an ajam-bardeh nation out of us under Ommatism. When it comes to Kiaani Iran my approach is case by case & prophet Mohammad is one of the exceptions to the rule whose hands were clean of Iranian blood(wether intentionaly or not is besides the point). My beef is with the corrupted home based icing on the cake of Islam & native agents of Pan-Ommah. You can never defeat a book or a message like Quran , Bible or Torah but you can dilute the poisonous icing via patriotic education to make it's effects irrelevant and to make religion a private matter between God & citizens. Insulting Islam or Muhammad will not help the cause of kiaan since by doing that you divert a lotta energy dealing with folks who go into defensive mode and will not listen or take notes about the ills of Pan-Bedoin mastery of our language/icons/culture/heritage & psyche.

Cheers pal!!!

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


mullah-kosh

One of the most interesting personalities on IC

by mullah-kosh on

has got to be Samsam III. Dont get me wrong, I love his writings, and most of the time agree with him. I like his ideology, yet I am puzzled how he has reconciled his fight for the path of Kian with his sympathy for the religion of Islam and Muhammad. He insults the abbasid caliph, and their version in Iran as they could be separated from Islam. How can one be living on the "path" of Kiaan, yet have respect for someone like Muhammad who was a pathological criminal at best. If one removes him/herself from the emotional attachment to the religion, and its founder, one could not come to any other conclusion by rational thoughts than one to classify muhammad as a petty criminal who became the head of a mafia-like society. Abbasid simply expanded on his criminality, and they did very efficient job at that.

I completely agree with Harpie Eagle. As long as someone spits out "kos e sher ghor-anee" in arabic, he deserved what he is getting. Time for Iran to be cleaned up and cleansed up from this nonsense.


pas-e-pardeh

shame on you Harpie-Eagle

by pas-e-pardeh on

Excellent piece Mehdi.  We pray for your father these days.


SamSamIIII

Like father like son

by SamSamIIII on

 

علی لاریجانی در زمانی ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت و باید در حفظ و تکریم فرهنگ ایرانی می کوشید و در سخنرانی سال هشتاد در دانشگاه شریف ملت ایران را قبل از اسلام قومی وحشی و بی تمدن خواند 

For as long as I remember there are only 2 and only 2 members of banni abbass reformist camp who have had my outmost respect for their impartiality, independency , & courage of conviction with a subtle spin of nationalism unheard of among reformists. These 2 gentlmen , Issa Saharkhiz & Ali Zaid-Abadi true to their colors proved me right about my hunch on their good character post june 15 

Bless be thee who stand steadfast in face of tyrrany . noroozeshan pirouz & best wishes.

 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


default

you can't expect more from Islamist

by rain bow movment on

when those who belived in khomayni like character ( a criminal  raipeist)must expected to be raiped later.

Mohammad Arab  justified all of his action by his cherto pert in Quran.

khameneie and Co justifying thier action by quoeting from Quran.

Binladan & Co justifying their action by quoting from Quran.

you and your family cooprating with IRI and qouting from Quran.

what dose that mean,it means all of you have the same cancer sickness.

ISLAM

 

 

 


cyclicforward

I agree with Harpie-Eagle 100%

by cyclicforward on

 

You need to come up with solutions and please stop quoting Quran since We don't give a F### about it.


Harpi-Eagle

Stating the obvious ...

by Harpi-Eagle on

Mr. Saharkhiz,

Throughout your article you are stating the obvious, these are facts that the whole Iranian Nation knows, so that makes for a mediocre read at best, no more comment on that.

But then at the very end you really ruin it by giving a quote from the book of the "Tazi Pedophile, Muhammed".  Grow up and start taking pride in your own nationality and the Aaeen of Zartosht, the real way of life that encourages its followers to live happy, with good thoughts, good words, good deeds and value life and light of Ahura, but doesn't let them shove it down anyone's throat by sword.  If you are an educated person, you owe it to your nation to expose the "Gomrah" ways of the Tazi Cult for what it is.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


Fred

داش فاضل و باقر

Fred


حق خدمات داداش فاضل و باقر به نظام پر برکت خورده شده

//www.farhangeiran.com/REPORT%20ON%20IRANOLOGY%20In%20CANADA.htm

//www.mazandnume.com/?PNID=V4176