از الویس پریسلی و از مرضیه

بستر مرگ مرضیه تبدیل به شُوی تبلیغاتی مجاهدین در اینترنت و تلویزیون شد


Share/Save/Bookmark

از الویس پریسلی و از مرضیه
by gorgahoo
29-Oct-2010
 

در دسامبر 1970، الویس پریسلی خوانندة معروف، با پرزیدنت ریچارد نیکسون در کاخ سفید ملاقات کرد و به او گفت که علاوه بر اینکه طرفدار اوست، بعنوان یک آمریکائی وطن پرست علاقه دارد که با گرفتن یک سِمَت نیمه رسمی فدرال، به سهم خود در هشدار دادن به جوانان در بارة خطرات موادّ مخدّر، تمایلآت ضدّ آمریکائی و ضدّ ارتش آمریکا و مغز شوئی شدن توسط کمونیستها، کمکی کند.

نیکسون، با وجود اینکه بعنوان یک سیاستمدار غدّار و جرّار در هر فرصتی بدنبال تبلیغ و تثبیت خود و سیاستش بود، در این مورد خاص برخوردی متفاوت داشت. او بعد از تشکّر از الویس بخاطر حمایتش و نگرانیش از خطرات متوجّه جوانان، به او میگوید که او در سِمَت یک ِ خوانندۀ پر طرفدار راک اند رول، به همه آمریکائیان تعلّق دارد. و اینکه در آن نقطه از تاریخ آمریکا که جامعه بعلّت جنگ وییتام دچار شکاف بزرگی شده بود، طرفداریِ او از یک نقطه نظر خاص میتوانست باعث دور شدنش از بخش مقابل بشود. نیکسون سپس توصیه میکند که او میتواند بجای ماٌمور فدرال شدن،از موقعیّت خاص خودش برای کشور و جوانان مفید باشد وسپس با تأ کید به الویس میگوید که بایستی مواظب حفظ اعتبارخودش ،بعنوان خواننده همه مردم، باشد.

وقتی که خوانندۀ معروف و محبوب و مرحوم خانم مرضیه بعد از سالها زندگی درخفقان جدید هنریِ بعد انقلاب به اروپا آمد، عوامل سازمان مجاهدین با سوء استفاده از فضای ناشاد زندگی یک هنرمند در تبعید و با سوء استفاده از نیاز طبیعی و مشروع یک هنرمند به داشتن مخاطب و بیننده و شنونده، او را متقاعد کردند که به گروهشان بپیوندد.

این گروه که استعداد زیادی در بزرگنمائی دارد، سپس با ترتیب دادن یک سری «کنسرتهای با شکوه» (از جنس رژه های با شکوه ارتش آزادیبخش) و با استخدام نوازندگان اکثراً غیر ایرانی و با صندلی هائی که غالباً توسط اعضاء و هواداران کف زن و هورا کش حرفه ای این گروه پُر میشد، این هنرمند را بیشتردر کنترل خود نگه داشتند. آنها با پوشاندن لباس نظامی به او و با سوارکردنش بر روی یک تانک امانتی صدّام حسین، حدّاکثرسوء استفادۀ تبلیغاتی رابرای ارتش سربازان سالخوردة خود کردند. برای این گروه هیچوقت مهم نبود که این رفتار میتواند باعث فاصله افتادن بین مرضیه و اکثریّت هنر دوستان و دوستدارانش بشود. نیز برای آنها اصلآ مهم نبود که مرضیه میتوانست بعنوان یک هنرمند معروف و محبوب و مستقل، صدائی رسا تر در اعتراض به خفقان هنری در ایران باشد.

این سوءاستفاده تا بدانجا پیش رفت که رئیسشان، «مریم مهر تابان»، با بردن دو دوربین فیلمبرداری بر سر بستر مرگ مرضیه، لحظاتی را که در عُرف اکثر آدمها وبخصوص آدمهای ایرانی به آرامش دادن به بیمار توسّط اعضای خانواده اش تعلّق دارد، تبدیل به یک شُوی تبلیغاتی برای گروه شان در اینترنت و تلویزیون کرد.

مرضیه، که صدا و ترانه هایش موسیقیِ متن زندگیِ یک نسل از ایرانیان است، همیشه در خاطرة دوستدارانش خواهد ماند.


Share/Save/Bookmark

Recently by gorgahooCommentsDate
اگر حافظ جای من بود
2
Oct 15, 2012
God is Gravity...
2
Sep 10, 2012
Get busy living
-
Jun 02, 2012
more from gorgahoo
 
PArviz

Aren't we righteous?

by PArviz on

I am not a great fan of Mojahedin either, but has it ever occurred to you that Marzieh actually joined them of her own free will? 

On the video of her on her deathbed she seemed very content and happy to have Maryam Rajavi as a guest.

Do not make her sound like a silly, naive and uninformed person who was fooled by a bunch of opportunists. You are disrespecting her for assuming her to be a pawn in the hand of Mojahedin. For all you know she might have chosen Mojahedin with the highest degree of awareness and thought.

Marzieh was not needy of great audience through Mojahedin, She would have got the audience with or without the Mojahedin anyway. She was (and will remain) an icon.

You can dislike Mojahedin as much as you want, but you should think that maybe, and I mean maybe, the way you look at the world is not the only definitive and right way. Extend to others the courtesy of doing things their own way. She caused nobody any harm by joining the Mojahedin. She did it according to her beliefs and values and not yours or mine.   

 

Down with the ENTIRE Islamic Republic!


gorgahoo

What's in it for me

by gorgahoo on

Hamsadeh jon,

My point is that Mojahedin, like Hezbe Tudeh, approach things and people as "what's in it for my group," as opposed to what's in it for the fight for freedom and democracy in our country. To that end, both these groups have used up and then rendered ineffective a large number of Iranian intelectuals, artists, and athletes. Even though Marzieh had every right to join whomever she wished, she could be of more help to the nation she loved if she was not associated with Mojahedin. And thanks for shedding more light on the Elvis Federal aspirations eventhough it deos not negate Nixson's warnings to him.


hamsade ghadimi

gorgahoo, i heard that

by hamsade ghadimi on

gorgahoo, i heard that marzieh's granddaughter was a mojahed and executed by iri?  do you know if it's true?  if it is, it explains a bit more about marzieh's motivation to be the symbol of mojaheds.  i don't doubt that the mojaheds did not take into consideration marzieh's lifetime of hard work and achievement and how her associations with the mojaheds would ruin her relationship with her fans.

by the way, you alluded that nixon did not make elvis presely a special agent to fight drug crimes just so that it would not tranish his relationship with his fans. nixon, in fact, gave presely the appointment which he was seeking.  see //www.pimall.com/nais/pivintage/elvisbadge.html